Αποδοχή για  την  κατάθεση επιχορήγησης για την διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών.