Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση χρηματοδότησης έργου «ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)».