Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους.