Αποδοχή επιχορήγησης ποσού  για την κατάθεση χρηματοδότησης έργων από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στο πλαίσιο πρόσκλησης ΙV «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»»