Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση Δ κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων