Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση συμπληρωματικής κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2021