Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Β εξάμηνο έτους 2021