Αποδοχή δωρεάς υλικών ελαιοχρωματισμού από την εταιρεία «Κ.Ν.D. MON.IKE»