Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού από τη Λαϊκή Βοήθεια Αυστρίας