Αντικατάσταση μέλους του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002498