Αντικατάσταση μέλους από τις επιτροπές α) Επιτροπή εκμετάλλευσης περιπτέρων για τη διευθέτηση θεμάτων (διεξαγωγή κληρώσεων κλπ) (αριθμ. 20/2017 αποφ. Δ.Σ.), β) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το αρ. του Π.Δ. 270/1981 (αριθ.17/2017 αποφ. Δ.Σ.) και γ) Επιτροπή αχρήστου υλικού (αριθμ. 178/2014 αποφ. Δ.Σ.)