Ανάθεση της εργασίας « Επισκευή και συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο άλσος Α. Αλεξάνδρου»