Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τοπικού Ιατρείου Υμηττού