Ανάκληση της αριθμ. 55/2024 προηγούμενης απόφασης περί εισήγησης στο Δημοτικό συμβούλιο  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024