Ανάκληση της αριθμ. 165Β-2/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου και λήψη νέας κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής