Ανάκληση της αριθμ. 133Β/4-8-2017 προηγούμενης απόφασης του Σώματος που αφορά στην έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της αριθμ. 48/2017 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανακαίνιση κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης»