«α) Έγκριση σκοπιμότητας, β)έγκριση της υπ.’αρ. 56/2020 μελέτης γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά ΕΡΓΟ “Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης ” »