α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ.’αρ. 57/2020 μελέτης της μελέτης και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά ΕΡΓΟ «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού»