α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ. αριθμ. 22/2024 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού (Φάση ΙΙ Υλοποίηση μέτρων)»