Α. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 63/07.05.2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και Β. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμηθείας- υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π.-Γάλα- Προληπτική Ιατρική», για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές)