α) Ανάκληση της υπ΄ αρ. 43/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος και β) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί άσκησης αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την αναγνώριση της κυριότητας του, τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής με Κ.Α.Ε.Κ 050032107003/0/0 που εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της εν λόγω εγγραφής που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου