Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία


Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
37 22/03/2024 Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028 6ΑΞΡΩ9Φ-0ΤΠΔημοτική Επιτροπή
36 11/03/2024 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων 628ΒΩ9Φ-3ΣΜΔημοτική Επιτροπή
35 11/03/2024 Επικαιροποίηση της υπ.αριθ. 49/30-10-          2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού ΡΠ7ΧΩ9Φ-Ι9ΧΔημοτική Επιτροπή
34 05/03/2024 Έγκριση του 3ου Πρακτικού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο : Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων ΨΡ24Ω9Φ-05ΠΔημοτική Επιτροπή
33 05/03/2024 Έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» ΨΟΝΚΩ9Φ-ΤΙΖΔημοτική Επιτροπή
32 05/03/2024 Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α 00.6443.0001 με τίτλο: «Επιδείξεις , δεξιώσεις εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) » 65ΧΩΩ9Φ-ΗΑ9Δημοτική Επιτροπή
31 05/03/2024 Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α 30.6264.0001 με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 90ΔΕΩ9Φ-ΒΕΟΔημοτική Επιτροπή