1

Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία


Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
1 20/01/2022 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022 6Ξ5ΥΩ9Φ-ΨΧΤΟικονομική Επιτροπή
249 29/12/2021 Υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 9Τ5ΘΩ9Φ-ΒΤΧΟικονομική Επιτροπή
248 29/12/2021 Παράταση απασχόλησης προσωπικού αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid 19 έως την 31/3/2022 ΨΨ9ΔΩ9Φ-Χ1ΥΟικονομική Επιτροπή
247 24/12/2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.163/2021 προηγούμενης απόφασης ως προς την έγκριση των όρων διακήρυξης 99ΠΤΩ9Φ-1Γ9Οικονομική Επιτροπή
246 24/12/2021 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού των έργων: α) «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» και β) «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» ΨΖ03Ω9Φ-ΚΣΠΟικονομική Επιτροπή
245 24/12/2021 Εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και Ιανουαρίου του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ΩΥ86Ω9Φ-ΓΩ4Οικονομική Επιτροπή
244 24/12/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δάφνης Υμηττού» 6ΕΒ9Ω9Φ-ΞΒ5Οικονομική Επιτροπή

error: Content is protected !!