Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία


Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
10 22/03/2017 Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» 7ΛΦΧΩ9Φ-37ΚΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης
9 22/03/2017 Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ» ,επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 6 6Ζ8ΩΩ9Φ-ΤΛΧΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης
8 22/03/2017 Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ,επί της οδού Πεντέλης 3 ΨΗΔ3Ω9Φ-Ν2ΝΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης
3 21/03/2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στον κο ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ.38, στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού ΩΒ3ΩΩ9Φ-ΖΛ8Απόρρητο: Κοινότητα Υμηττού
11 15/03/2017 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας ενός φορητού υπολογιστή για το 4ο Γυμνάσιο Δάφνης ΨΙΨΦ465Θ03-ΤΒΓΣχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
10 15/03/2017 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας οχήματος για το 2ο ΕΚ Αθηνών 62Ζ6465Θ03-4Α8Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9 15/03/2017 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση του προγράμματος με την εταιρία ΕΠΑΦΟΣ για την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης της σχολικής επιτροπής και των σχολείων Ω3Θ4465Θ03-9Ν2Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης