Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία


Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
111 30/08/2023 Α) Έγκριση παράτασης του Προγράμματος  «Δομές Παροχής βασικών αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο, γ) Δομή Παροχής  Συσσιτίου Δήμου Δάφνης-Υμηττού που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6001952 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.    ΩΧΞ9Ω9Φ-112 Δημοτικό Συμβούλιο
110 30/08/2023 Έγκριση  Συμφωνητικού Συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος “Baby Bank” στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. 9ΕΖΖΩ9Φ-ΠΑΖΔημοτικό Συμβούλιο
109 30/08/2023 Έγκριση σύναψης  και όρων σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας  με το Δήμο Αθηναίων για την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της. 96Δ4Ω9Φ-ΛΗΙΔημοτικό Συμβούλιο
108 30/08/2023 Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση e-banking στην ALPHA BANK για την χρηματοδότηση του έργου  “Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 99ΙΡΩ9Φ-6ΔΡΔημοτικό Συμβούλιο
107 30/08/2023 α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», β)  εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της και γ)  ορισμό εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 9ΔΤΧΩ9Φ-8ΚΜ Δημοτικό Συμβούλιο
106 30/08/2023 Έγκριση ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού. 9ΥΩΥΩ9Φ-Φ56 Δημοτικό Συμβούλιο
105 30/08/2023 Έγκριση επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού. 9ΡΨΧΩ9Φ-Μ4ΨΔημοτικό Συμβούλιο