Ανακοίνωση «Παράταση των αιτήσεων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ έως τις 17.08.2022»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ έως τις 17/8/22

 

Το νέο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως: 
 
  • Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής έως 17/8/2022
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων:  22/8/2022 
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: 23 – 25/8/2022
  • Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων: 29/8/2022