Ανακοίνωση – Ενημέρωση 12.11.2021 “Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021”

Ξεκινά
η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 που αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική
εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο
σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Η απογραφή διενεργείται σε όλα τα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και
μεθόδους.

Πώς
θα γίνει;

Δεδομένων
των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Covid-19, η
συλλογή των στοιχείων τροποποιήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες Απογραφές.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο πληθυσμός να απογραφεί ηλεκτρονικά μέσω ειδικά
σχεδιασμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής (ηλεκτρονική αυτοαπογραφή). Ένας απογραφέας
της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου
είδους κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη
συγκεκριμένη κατοικία. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί
να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr
(http://www.gov.gr), χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους
κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα
μέλη του.

Για κάθε ερώτηση ή πρόσθετη πληροφορία που ενδέχεται να χρειαστούν οι απογραφόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ για να τους κατευθύνει. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτοαπογραφής, η Απογραφή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνέντευξης, λαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Κατά
τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από
την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους
και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνεται
ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω των Γενικών Απογραφών είναι εμπιστευτικά
και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων
από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ δεν θα ζητηθούν κανενός είδους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
από τους απογραφόμενους.

Πότε
θα γίνει;

Από
12  έως 26  Νοέμβρη θα γίνει η αυτοαπογραφή και από 27
Νοέμβρη μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για όσους πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο
(π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες), δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν
ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει
με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες απογραφές.

Γιατί να λάβουμε μέρος;

Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή
συμβάλλει στη βελτίωση της  ποιότητας
ζωής όλων μας. Τα αποτελέσματα της Απογραφής αποτελούν οδηγό για την
αποτελεσματική άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.  Ειδικότερα για τον Δήμο μας με βάση τον
πληθυσμό που θα απογραφεί το 2021 θα καθοριστεί το ύψος της χρηματοδότησης για
την επόμενη δεκαετία (2022-2031, οι πόροι που θα λάβει  από το κράτος, επιδοτήσεις, χρηματοδοτικά
προγράμματα ΕΣΠΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα και παρεμβάσεις για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.  

Γι αυτό  καλούνται οι
κάτοικοι του Δήμου μας να απογραφούν, να διευκολύνουν το έργο των απογραφέων
τις επόμενες μέρες, ώστε η Δημόσια Διοίκηση να συλλέξει τα ορθά στοιχεία για
δικαιότερη λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες στο επίσημο site της ΕΛΣΤΑΤ :https://www.statistics.gr/el/home

Συμμετέχουμε.

Δείχνουμε τη δύναμή μας. Απογραφόμαστε στο δήμο μας.

Γραφείο Δημάρχου

12.11.2021