Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος: Ζορμπά Α.
Τηλέφωνα: 2132085503
Email: infooikon@dafni-ymittos.gov.gr

Τμήμα Οικονομικό

Προϊστάμενος:
Πορή Άννα
Τηλέφωνα:
2132085503
Γραφεία:
Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγραμματισμού – Ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών – Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Εσόδων – Περιουσίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης (Καταστήματα)

Τηλέφωνα:
2132085501
Γραφεία:
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος:
Πλαφουντζή Δ.
Τηλέφωνα:
2132085590
Γραφεία:
Λειτουργίας Ταμείου
Βεβαίωσης και είσπραξης Εσόδων
Ελέγχου πληρωμής δαπανών