Πολιτισμού-Αθλητισμού

Πολιτισμού-Αθλητισμού
Πρόεδρος: Τζιβελέκας Ιωάννης
Προϊστάμενος: Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα: 2109707681
Email: opady@dafni-ymittos.gov.gr

Δημοτικό Ωδείο

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109704923

Πολιτισμός – Κ.Δ.Α.Π

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109707681

Αθλητισμός

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109719616

Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνος:
Ελένη Δεμερτζή
Τηλέφωνα:
2109711141

Κάστρο Υμηττού

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109707681
error: Content is protected !!