ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ & 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)