Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής