Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της 93233/32994/17-11-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 155/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!