Τροποποίηση της αριθμ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος για την αγορά οικοπέδου οικοδομικού τετραγώνου 197