Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας οχήματος για το 2ο ΕΚ Αθηνών