Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 7ο Νηπιαγωγείο Δάφνης