Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση του προγράμματος με την εταιρία ΕΠΑΦΟΣ για την υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης της σχολικής επιτροπής