Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης χώρων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας