Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού των έργων: α) «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» και β) «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»