Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!