Ορθή επανάληψη των αριθμ. 188/2018 και 103/2019 προηγούμενων αποφάσεων ως προς την επιτροπή παρακολούθησης για την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση- αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού».