Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ