Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύνταξης και κατάθεσης υπομνήματος, και παράστασης κατά τη συζήτηση της από 6-7-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ539/13-7-2017 αγωγής που άσκησε ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού ενώπιον του 19ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών