Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί παράστασης ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου και επικαιροποίηση της 150/2020 προηγούμενης απόφασης