Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί παράστασης ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγιου όπου θα συζητηθεί η από 13-03-2020 έκθεση αναιρέσεως