Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί χειρισμού της υπόθεσης με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 27977/816/2020 αγωγής που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Αμπελιώτη Μαρία και Γιαννοπούλου Μαρία κατά του Δήμου Δάφνης –Υμηττού