Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλόλητας οικοπέδου για την ανέγερση του 2ου Νηπιαγωγείου Δάφνης κα του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού επί οικοπέδου επί της οδού Κυμοθόης 17 Ο.Τ. 473