Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή επίδοσης αίτησης αγνώστου ιδιοκτήτη εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σωρευόμενη αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου