Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 επί συζήτησης προσφυγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία ¨ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού