Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής στους πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Δάφνης- Υμηττού» στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»