Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Ανδρέα Λεντάκη & Ανδρονικίου 41, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού